top of page

NOLAN Group

NOLAN Helmets Thailand : Warranty card 5 years

บัตรรับประกันคุณภาพสินค้า

text here


 

      เรียนลูกค้า NOLAN Helmets Thailand ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆ ท่านที่เลือกใช้หมวกกันน็อค NOLAN และ X-LITE
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ N-COM โดยศูนย์ตัวแทนผู้นำเข้า บริษัท ทูพาวเวอร์(ไทยแลนด์) จำกัด โดยทางศูนย์ใคร่ขอแจ้งให้ทราบถึงการรับประกันคุณภาพสินค้า 
กล่าวถึงการรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดระยะเวลา 5 ปี (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

1. การรับประกันคุณภาพสินค้า เปลี่ยน-คืนสินค้าใหม่*
- ความเสียหายที่เกิดจากการผลิต อาทิ งานสี ,สารเคลือบหมวกกันน็อค ที่ครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากวัสดุ

2. การรับประกันคุณภาพสินค้า ซ่อมแซม-เปลี่ยนอะไหล่**
- ความเสียหายที่เกิดจากวัสดุและอุปกรณ์ส่วนควบของหมวกกันน็อค การเสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หรือผิดไปจากเดิมที่ควรจะเป็น

ในระยะเวลาที่ถูกเคลมไว้โดยทาง NOLAN Group
 

  *ระยะเวลา 1 ปี แรกนับจากวันซื้อขายหมวกกันน็อค (สำหรับหมวกใหม่เท่านั้น) จากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
  **ระยะเวลา 5 ปี แรกนับจากวันซื้อขายหมวกกันน็อค (สำหรับหมวกใหม่เท่านั้น) จากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

      ข้อยกเว้นและข้อจำกัด ของการคุ้มครองการรับประกันคุณภาพสินค้า เฉพาะข้อบกพร่องด้านวัสดุและการผลิตหมวกกันน็อค
  NOLAN และ X-LITE เท่านั้น โดยไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียอื่นๆ ที่เกิดจากเหตุผลด้านล่างนี้

1. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมขาดการดูแลอย่างเหมาะสมการสึกหรอตามปกติของส่วนประกอบภายในและภายนอก
2. รอยขีดข่วนรอยขีดข่วนการถอดสีหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากชิ้นส่วนที่ชั้นสีภายนอกของหมวกกันน็อคโดยได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ
3. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สติกเกอร์และ / หรือกาว
4. การดัดแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับหมวกกันน็อคโดยผู้ใช้หรือโดยบุคคลที่สาม
5. ความเสียหายที่เกิดจากการทาสี / การเคลือบใด ๆ ที่นำไปใช้กับเปลือกภายนอกโดยผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม
6. การเปลี่ยนสีหรือความเสียหายที่เกิดจากการสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตราย
7. การใช้อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันไม่ได้ที่ NOLAN Group ไม่ได้จำหน่าย

 

     สุดท้ายนี้ทางศูนย์บริการ NOLAN Helmets Thailand โดยบริษัท ทูพาวเวอร์(ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ใคร่ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันคุณภาพสินค้า เฉพาะโมเดลที่ได้มีส่วนในการนำเข้าเพื่อจัดจำหน่ายเท่านั้น โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

qr-code-login.png
bottom of page