top of page

SAFETY

ประวัติความเป็นมาของความปลอดภัยและคุณภาพ


สิ่งสำคัญประการแรกของ Nolangroup คือความน่าเชื่อถือของผู้ผลิต ความน่าเชื่อถือซึ่งไม่เพียงมาจากประวัติอันยาวนาน แต่ยังรวมถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการภายใน 2 ห้อง

Nolangroup มีห้องปฏิบัติการภายในสองห้องที่มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และในการผลิตรายวัน ห้องปฏิบัติการแห่งแรกได้รับการรับรองจากกระทรวงคมนาคมของประเทศอิตาลีจะตรวจสอบความพึงพอใจและความต้องการที่กำหนดโดยกฎระเบียบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในปัจจุบันให้สอดคล้องกับมาตรฐานภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตราฐาน UN/ECE 22-05 การทดสอบการกระแทก การทดสอบระบบการเก็บรักษาและการทดสอบการสูญเสียหมวกกันน็อกจะดำเนินการบนหมวกกันน็อก ในขณะที่หน้ากากถูกทดสอบด้วยแสงและความต้านทาน อุปกรณ์และเครื่องจักรเฉพาะทางยังช่วยให้สามารถดำเนินการทดสอบตามข้อกำหนดสากลอื่น ๆ ได้อีกด้วย หมวกกันน็อกและหน้ากากจะถูกส่งผ่านไปยังห้องปฏิบัติการอิสระภายนอกที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามเพื่อให้ได้รับ การตรวจสภาพ และการรับรองจากหน่วยงานก่อนที่จะสามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตจริง . ห้องปฏิบัติการที่สองดำเนินการทดสอบสมรรถนะเสริมซึ่งไม่ได้ถูกกำหนดในกฎระเบียบเราทดสอบเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งในขั้นตอนการพัฒนาและในการผลิตรายวันโดยดำเนินการผ่านการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบ หลักการทดสอบเหล่านี้เป็นผลที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของประสบการณ์ 45 ปี โดยรวมแล้วกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้มีการทดสอบหมวกนิรภัยประมาณ 4,000 ตัวต่อปี

การรับรองระบบ

โรงงานของ Nolangroup S.p.A. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ SG (CPSA Japan) ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านคุณภาพของบริษัท รวมทั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

การผ่านการทดสอบ

โมเดลทั้งหมดที่แสดงในแค็ตตาล็อกนี้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ UN / ECE 22-05 และมีป้ายการผ่านการทดสอบดังต่อไปบนสายรัดคาง:

หมวกกันน็อกแบบยกคางหรือ “Flip-up" และ แบบอเนกประสงค์ "Crossover” รับประกันการป้องกันสูงสุด ไม่ว่าการปิดตัวป้องกันคาง การยกคางบางส่วนหรือถอดส่วนคางออก หรือพร้อมถอดสายรัดคาง ผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภทของ Nolangroup ได้รับการอนุมัติของการทดสอบ P / J (การทดสอบสำหรับส่วนป้องกันคาง) ให้ผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน UN / ECE สำหรับหมวกกันน็อกแบบเต็มหน้า ส่วนหมวกกันน็อกชนิด “Crossover” ทาง Nolangroup ยังตรวจสอบความต้านทานในส่วนกลไลของตัวป้องกันคางผ่านระบบของการทดสอบความแข็งแรงเพิ่มเติมอีกด้วย

เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละประเทศเรายังมีการผ่านการทดสอบอื่นๆดังต่อไปนี้:

 

DOT FMVSS no. 218

สหรัฐอเมริกา

JIS T 8133:2007 and MFJ

ญี่ปุ่น

SISIR SS9

สิงคโปร์

 

KS G 7001

เกาหลีใต้

NBR 7471

บราซิล

SNI 1811-2007

อินโดนีเซีย

SHARP - โครงการความปลอดภัยหมวกกันน็อก

Nolangroup เน้นย้ำว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ บริษัท ได้แก่ Nolan, X-Lite และ Grex ซึ่งผ่านการทดสอบโดย SHARP ระบบทดสอบอิสระที่โด่งดังที่ดำเนินการโดยรัฐบาลอังกฤษได้รับดาวอย่างน้อยสี่ดวง นอกจากนี้หมวกนิรภัย "ip-up" ทั้งหมดยังได้รับการจัดอันดับที่สูงที่สุดในส่วนของสายรัดคาง ซึ่งหมายความว่าสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่ผ่านการทดสอบโดย SHARP ส่วนป้องกันคางจะปิดสนิทในช่วง 30 ทั่ง (ดำเนินการในหมวกกันน็อค 6 ขนาดแตกต่างกันและความเร็วแตกต่างกันไป)

bottom of page